Mój Tuchów

Justyna i Mariusz Krogulscy

Materiały do dziejów Tuchowa

Pomysłodawcą i realizatorem projektu wydawniczego Materiały do dziejów Tuchowa jest Mariusz Lesław Krogulski.

Materiały do dziejów Tuchowa ukazują to, co dotychczas nie widziało światła dziennego i dostępne było tylko niewielkiemu gronu historyków. Mają wypełnić spore jeszcze luki w opracowanych dotychczas dziejach miasta. Być może staną się też inspiracją do podejmowania szerszych akcji, nie tylko profesjonalistów – naukowców, ale też tak zwanych zwykłych ludzi, czujących po prostu więź ze swoim regionem.

 

Z serii Materiały do dziejów Tuchowa dotychczas ukazały się w druku:

Tom 1 – Księga wpisowa do Bractwa Dobrej Śmierci pod wezwaniem św. Józefa, Tuchów 2013.

Tom 2 – Spis osób należących do Apostolstwa Modlitwy (Serca P. Jezusa) w Tuchowie, Tuchów 2013.

Tom 3 – Księga uchwał Bractwa Różańca Świętego założonego w kościele parafialnym św. Jakuba Apostoła w Tuchowie (1711-1782), Tuchów 2014.

Tom 4 – Metryka chrztów parafii św. Jakuba Apostoła w Tuchowie (1764-1776), Tuchów 2014.

Tom 5 – Księga zaślubionych parafii św. Jakuba Apostoła w Tuchowie (1724-1776), Tuchów 2015.

Tom 6 – Księga zgonów parafii św. Jakuba Apostoła w Tuchowie (1752-1776), Tuchów 2015.

Tom 7 – Krogulski Franciszek, Miasto Tuchów do roku 1657, Tuchów 2016.

Tom 8 – Protokoły posiedzeń Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Tuchowie (1898-1922), Warszawa 2019.

Tom 9 – Protokoły posiedzeń Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Tuchowie (1922-1947), Warszawa 2019.