Nasze publikacje

Justyna i Mariusz Krogulscy

Wybrane opracowania:

 • Genealogia rodziny Gargulskich. Potomkowie Kazimierza Gargulskiego (1786-1858), Warszawa 2016.
 • Genealogia rodziny Rylów od XVIII do XXI w. Potomkowie Jana Bogumiła Ryla (1786-1851), Tuchów 2011.
 • Generałowie i admirałowie III Rzeczypospolitej (1989-2002), Warszawa 2002.
 • Józef Władysław Krogulski (1815-1842). Rodzina - życie - twórczość, Tarnów 2015.
 • Pół wieku (1898-1948). Pamiątki z Pokucia, Warszawa 2003.
 • Rodowody mieszczan wojnickich, tom I, Wojnicz 2006.
 • Rodowody mieszczan wojnickich, tom II, Wojnicz 2008.
 • Rodowody mieszczan wojnickich, tom III, Wojnicz 2010.
 • Rodowody mieszczan wojnickich, tom IV, Wojnicz 2011.
 • Spuścizna minionych pokoleń, Tuchów 2005.

W przygotowaniu:

 • Dzieje rodziny Brajbiszów - planowane wydanie 2017 rok.
 • Dzieje rodziny Kuligowskich. Potomkowie Antoniego i Agnieszki z Chechła - w trakcie opracowywania.