Współpraca

Justyna i Mariusz Krogulscy

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu w prowadzeniu badań genealogicznych, chętnie pomożemy Państwu w odtworzeniu genealogii rodziny i poznaniu historii przodków.

Proponujemy:

  • Przeprowadzenie badań archiwalnych.
  • Poszukiwania biblioteczne.
  • Ustalenie etymologii nazwiska.
  • Wywód przodków (drzewo genealogiczne).
  • Kopie interesujących dokumentów z tłumaczeniami.
  • Odszukanie żyjących krewnych.
  • Odnalezienie grobów rodzinnych.
  • Wskazanie rozmieszczenia rodziny na terenie RP.
  • Opracowanie monografii rodzinnej.